Nellie's Airbrush Studio is ingeschreven bij KvK onder nummer: 54.16.40.60
BTW nummer: NL.1834.93.461.B01
Nellies Art Studio
Welkom
(c) Copyright Nellies's Airbrush Studio
Deze website wordt zo veel mogelijk up-to date gehouden.
Met o.a. nieuwe foto's van projecten, nieuws enz.
Bezoek ons daarom regelmatig.
LET OP !!!!
Met ingang van 1 juli 2019 hebben wij besloten voorlopig met
de airbrush-activiteiten te stoppen.
Webdesign by: WilloW
Live Your Life In Colour
Fotogalerij
Contact
Gastenboek
© Copyright 2012
. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (nelliesairbrush.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Nellie's Airbrush Studio of zijn gelicenceerd aan Nellie's Airbrush Studio.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door  Nellie's Airbrush Studio of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright  Nellie's Airbrush Studio”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Nellie's Airbrush Studio voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.
Links

Elk ontwerp wordt op persoonlijke wensen gemaakt,
en is uniek.
Er komt dus geen tweede van, ook geen "look-a-like".

Laatste
update
Door in deze website op het "HOME" icoontje te
klikken, keert u terug naar deze pagina.